Bordspel Cultuur Coach Leiden

Een nieuw bordspel over de Leidse cultuur

Vanaf deze kerstvakantie is Leiden een bordspel rijker. Culturele Citytrip bestaat uit de kaart van Leiden waarop onder andere de musea, theaters, dansscholen en bibliotheken van de stad te zien zijn. De Cultuurcoaches namen het initiatief en de jonge Leidse cartoonist Nik Heemskerk tekende het spel.
Op woensdag 23 december zal het in het Leidsch Dagblad verschijnen. Daarna is het spel gratis te downloaden op *Klik*

Culturele Citytrip is voor iedereen die meer wil weten over wat voor moois Leiden te bieden heeft op cultureel gebied. De spelers gaan de hele stad door en krijgen allerlei opdrachten waardoor het tot het laatst spannend blijft wie het spel gaat winnen.

Het bordspel is geschikt voor iedereen vanaf zes jaar.

trapleuning geplaatst!

Trapleuning geplaatst

Auteurs: Sietse de Boer en Peter Frankenhuizen

Afgelopen dagen is er een leuning geplaatst op de trap naar de Louis Elsevierstraat. De leuning staat in het midden van de trap.

Nu nog wachten of de gemeente ook nog de verlichting gaat aanpassen door het plaatsen van een extra lantaarnpaal of het verplaatsen van de aanwezige lantaarnpaal naar de trap toe.

De bewoners kunnen weer zonder glijpartijen naar boven of beneden.

‘Participatie’-enquête van Urban Interest

Nog enkele dagen

Auteur: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100


In deze brief die de Wijkwerkgroep deze week aan onze BBB-leden verzond, gaf zij een overzicht van wat aan de enquête van Urban Interest voorafging. En een suggestie voor de enquête!


Vorige week heeft de gemeente Leiden in een brief aan de bewoners van de Bockhorst gewezen op de website van projectontwikkelaar Urban Interest. Op die website worden plaatjes getoond van hoe gemeente en Urban Interest zich voorstellen dat Plesmanlaan 100 eruit komt te zien. Urban Interest geeft de wijkbewoners met een wel heel simpele enquête zogenaamd de gelegenheid tot ‘participatie’.[Klik] Een vorm van participatie die de gemeente Leiden aan Urban Interest heeft overgelaten. Misschien hebt u die enquête al ingevuld. Geeft niet. Het is nog niet te laat. Zoals wij van de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 al op de site van de BBB hebben aangegeven, is de vierde vraag van Urban Interest het belangrijkst.[Klik]

“Wellicht zien wij iets over het hoofd, heeft u nog suggesties waar wij nog niet aan hebben gedacht?”

Inderdaad. Urban Interest heeft “iets over het hoofd gezien”. Lees verder “‘Participatie’-enquête van Urban Interest”

Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw Leiden 2021

Auteur: Amir Saab, secretaris

‘De Staalmeesters’, Rembrandt van Rijn, 1662

De concept Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 is voor inspraak vrijgegeven tot en met 26 november. Deze verordening is een verdere uitwerking van een onderdeel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023: de spelregels rondom sociale en middeldure huur.

Het doel van deze spelregels is dat er voldoende sociale en middeldure huurwoningen worden gebouwd en voor langere tijd worden behouden. Met het vaststellen van de verordening wil de gemeente Leiden deze spelregels borgen. De inhoud van de spelregels verandert daarmee niet, deze blijft zoals reeds in de Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2023 is vastgesteld. Na verwerking van de inspraakreacties wordt de verordening aan de gemeenteraad aangeboden.

Het Bestuur van de BBB heeft in samenwerking met de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 op 24 november de volgende inspraaknotitie onder zaaknummer 1579387 ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders over deze verordening.

Inspraaknotitie d.d. 24 november 2020

Geacht College,

Als bewoners van Leiden zijn wij geïnteresseerd in de visie van het gemeentebestuur op wonen. Als bestuur van de BewonersBelangenVereniging Bockhorst (hierna ook: BBB) zijn wij echter vooral benieuwd naar en bezorgd over de consequenties van die visie op onze wijk De Bockhorst en op de directe omgeving.

Onze wijk bestaat voor een deel uit huurwoningen, dus zijn wij altijd benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Een tweede reden voor onze belangstelling is dat veel bewoners van de wijk hier inmiddels 40 jaar wonen en goede redenen hebben om te overwegen hun grondgebonden maar van inwendige trappen voorziene woningen te verlaten en een meer op hun wensen en de beperkingen van hun leeftijd toegesneden gelijkvloerse woning te zoeken in koop- of huursector. Tot slot speelt in onze wijk de ontwikkeling van het aanpalende project “Plesmanlaan 100” mee: in dit kantoorgebouw wil men een groot aantal appartementen realiseren die in de sectoren sociale en middenhuurwoningen vallen. Keuzes die hierin worden gemaakt, raken aan de belangen van de bewoners van de wijk De Bockhorst. Lees verder “Inspraak Doelgroepenverordening woningbouw Leiden 2021”

Plesmanlaan 100 krijgt vorm

Auteurs: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 & Bestuur BBB

Bewonersbrief gemeente

Onlangs heeft de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 in de Bockhorst huis aan huis een flyer verspreid. Hierin werd de stand van zaken gemeld met betrekking tot de transformatie van het vroegere Aramcogebouw aan de Verbeekstraat (met officieel adres Plesmanlaan 100) door projectontwikkelaar Urban Interest. Dat project loopt al vanaf november 2018, maar de gemeente heeft tot nu toe maar een karige invulling gegeven aan het begrip inspraak van omwonenden. Het verspreiden van de flyer markeerde eigenlijk het punt waarop wij niet meer verder kwamen met de gemeentelijke projectgroep. Inmiddels hebben wij hierover een brief aan de wethouder, Fleur Spijker, gestuurd.

Het contact met de projectontwikkelaar verliep ook niet echt vlot. Ons werd toegezegd dat alles wat wij wilden weten binnenkort bekend zou worden gemaakt d.m.v. een website die door iedereen kon worden bezocht en van commentaar voorzien. En nu hebben wij allen vandaag dus een bewonersbrief van de gemeente [Klik] ontvangen, waarin het adres van deze website wordt onthuld. Lees verder “Plesmanlaan 100 krijgt vorm”

Parkeren fors duurder

Parkeren wordt fors duurder

Auteur: Bart Singeling

De gemeente Leiden gaat per 1 januari 2021 de tarieven voor parkeren op straat en de vergunningen  voor bewoners fors verhogen. Parkeren aan de meter in zone A (binnenstad) wordt per uur 3.20 euro. Parkeren elders in Leiden (zone B) wordt 2.50 per uur. Het dubbeltjestarief in zone B blijft vooralsnog bestaan.

In zone B gaat de eerste bewonersvergunning 53,50 per jaar kosten, de tweede 188,50 en een eventuele derde vergunning wordt 377,20.

Zone B max 2 vergunningen

Het aantal parkeervergunningen voor bewoners in zone B wordt per huishouden verlaagd van maximaal 3 naar 2. Dit geldt vooralsnog voor nieuwe aanvragen voor een derde vergunning. Lees verder “Parkeren fors duurder”

Talud Sijthoffstraat

Auteur: Sietse de Boer

Het donkerrose wordt voorzien van bollen en bloemenzaad langs de Sijthoffstr

Door de gemeente worden momenteel aan de oevers van het water bij de Sijthoffstraat voor ons onverwachte werkzaamheden verricht waarbij ook de in 2019 nieuw geplaatste beschoeiing verder het water ingedrukt.

Bij navraag door mij bij de beheerder Groen van de Gemeente werd dit als antwoord gegeven:

“Het klopt dat we daar bezig zijn (zonde van de beschoeiing natuurlijk aangezien die zo nieuw is). Er wordt daar een natuurvriendelijke oever gemaakt conform het uitwerkingsplan zie *Klik*  Hierbij wordt de bestaande beschoeiing naar beneden gedrukt zodat er een ‘natuurlijk talud’ ontstaat. Lees verder “Talud Sijthoffstraat”

Enquête Wijktuintje

Wie doet er mee met het realiseren van een wijktuintje?

Auteur: Jan Verbooy

Afgelopen donderdagmiddag 5 november is er een oriënterend gesprek geweest met initiatiefnemer Jeroen van Ede.

De initiatiefnemers willen allereerst de betrokkenheid en/of belangstelling van de wijk inventariseren, voordat zij verder gaan.

Vragen

  • ·        Is er voldoende belangstelling van onze wijkbewoners om een wijktuintje te starten en te onderhouden?
  • ·        Is er een voorkeur voor een plek in de wijk waar een wijktuintje kan worden aangelegd?
  • ·        Zijn er kinderen in de wijk die met hun ouder(s) mee willen doen?

Te denken valt aan een moestuin, een pluktuin of juist mooie planten kweken. U kunt denken aan een klein stukje grond hier in de wijk, een kasje, of individuele bakken. Alles staat nog open. Lees verder “Enquête Wijktuintje”