Plesmanlaan 100 krijgt vorm

Auteurs: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 & Bestuur BBB

Bewonersbrief gemeente

Onlangs heeft de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 in de Bockhorst huis aan huis een flyer verspreid. Hierin werd de stand van zaken gemeld met betrekking tot de transformatie van het vroegere Aramcogebouw aan de Verbeekstraat (met officieel adres Plesmanlaan 100) door projectontwikkelaar Urban Interest. Dat project loopt al vanaf november 2018, maar de gemeente heeft tot nu toe maar een karige invulling gegeven aan het begrip inspraak van omwonenden. Het verspreiden van de flyer markeerde eigenlijk het punt waarop wij niet meer verder kwamen met de gemeentelijke projectgroep. Inmiddels hebben wij hierover een brief aan de wethouder, Fleur Spijker, gestuurd.

Het contact met de projectontwikkelaar verliep ook niet echt vlot. Ons werd toegezegd dat alles wat wij wilden weten binnenkort bekend zou worden gemaakt d.m.v. een website die door iedereen kon worden bezocht en van commentaar voorzien. En nu hebben wij allen vandaag dus een bewonersbrief van de gemeente [Klik] ontvangen, waarin het adres van deze website wordt onthuld.

Website Urban Interest

Op www.urbaninterest.nl/participatie vinden we mooie plaatjes van een zomerse dag rond het te realiseren woongebouw. “Welkom, uw mening telt! Participatie Plesmanlaan Leiden” staat er uitnodigend boven. Zou het? Tot nu toe hebben wij nog niet erg kunnen merken dat de mening van omwonenden telde, maar wellicht verandert dat nog nu Urban Interest de meningen gaat peilen.

Parkeerplaatsen en -beleid

Vooralsnog geeft de website weinig informatie voor wie in meer is geïnteresseerd dan mooie plaatjes. Wat ons vanaf het begin af aan heeft geïntrigeerd is hoeveel woningen er gaan komen van welke grootte, prijsklasse en gericht op welke doelgroep en waar die bewoners hun auto’s gaan parkeren. Wie, zoals de Wijkwerkgroep, alle parkeer-, woon- en verkeersvisies van de gemeente van de laatste jaren heeft gevolgd, zal niet verbaasd zijn dat men doodleuk ruim 400 woningen plant in een gebouw dat maar ca. 200 parkeerplaatsen in de kelder heeft en geen enkele op de straat. Onze angst is door Loman Leefmans in het Leidsch Dagblad van 19 november treffend verwoord: “Bockhorst vreest dat, als er eenmaal nieuwe bewoners in het verbouwde pand komen wonen, er niet voldoende parkeerplaatsen voor ze zijn. De gemeente schrijft bij bouwprojecten steeds minder parkeervakken voor en de nieuwkomers gaan dan hun auto in Bockhorst stallen, voorspelt het bestuur van de buurtvereniging. ’De optimistische, maar weinig realistische parkeervisie van de gemeente stelt ons daarbij niet gerust, integendeel’.” Daarnaast is er het risico dat de gemeente in het kader van flankerend beleid het gratis en goedkoop parkeren in de wijk gaat afschaffen.

Aantal woningen en doelgroepen

De benodigde parkeercapaciteit is afhankelijk van het aantal woningen, hun grootte en financieringscategorie en van de doelgroep: studenten worden verondersteld geen auto’s te hebben, maar geven weer meer overlast, expats en starters blijven niet lang en hebben ook niet de neiging om zich veel om hun woonomgeving te bekommeren. Iedereen is welkom bij Urban Interest, maar wij zouden graag een keuze zien voor woningen voor meer met Leiden verbonden gezinnen en senioren die er langere tijd willen blijven wonen. In dat verband is het ook raar dat de gemeente het goed vindt om voor middenhuurwoningen (een belangrijk deel van wat Urban Interest wil realiseren) de huren elk jaar te verhogen met niet alleen de inflatie, maar daar nog eens 1,5% bovenop. Waardoor middenhuurwoningen al na een paar jaar te duur zijn geworden voor de oorspronkelijke doelgroep!
[Klik]

Immers, de huurprijs loopt op de door de gemeente voorgestane manier al snel uit de pas met de inflatie. Over een periode van 15 jaar is de huur dankzij die 1,5% ca. 24% hoger, na 20 jaar zelfs 34%!

Verhoging gebouw

Een ander punt dat vooral de bewoners van de Van Ravelingenstraat en het Jan Paetsplein dwarszit, is de hoogte van het gebouw. De huidige hoogte gaf al problemen in de jaren 80 toen het gebouw werd neergezet en nu wil de projectontwikkelaar er nog een paar lagen bovenop doen. Voor de bezonning is dat geen punt: de schaduw zal nooit de wijk raken. Hoeveel zon woningen aan de binnenkant van het complex zullen krijgen is een andere kwestie die de verhuurder mag oplossen, maar zichtlijnen en inkijk worden, nu er in het gebouw gewoond gaat worden, wel actueel. Zolang de bomen vol in blad staan, zoals op de plaatjes wordt gesuggereerd, zal dat inderdaad wel meevallen, maar lawaai van degenen die op de dakterrassen gaan zitten zal ons vrijwel ongefilterd bereiken. Dat is, alweer, mede afhankelijk van het soort bewoners waarop wordt gemikt. Wat wel duidelijk wordt uit de tekst, is dat de plannen voorzien in nog eens twee lagen bovenop de huidige hoogte van de bebouwing langs de wijk. Iets waar wij ons vanaf het begin tegen hebben verzet.

En verder

Voor het overige zijn wij positief over het plan. Extra woningen zijn in principe altijd welkom (al gaat het ons niet alleen om aantallen maar juist ook om de kwaliteit) en aandacht voor flora en fauna kan ook nooit kwaad. Maar zoals de eerdergenoemde Loman Leefmans ook schrijft in zijn artikel: “De wijkvereniging hoopt dat de gemeente in de zogeheten nota van uitgangspunten bepalingen opneemt die ervoor zorgen dat de wijk leefbaar blijft.”

Uw mening!

Urban Interest verneemt graag uw mening! Daartoe heeft Urban Interest vier vragen geformuleerd waarop u kunt antwoorden, maar waarvan de vierde de belangrijkste is:

“Wellicht zien wij iets over het hoofd, heeft u nog suggesties waar wij nog niet aan hebben gedacht?

Wij hebben Urban Interest al een aantal nog niet beantwoorde vragen voorgelegd waarover wij graag meer informatie willen hebben, zoals de exacte woningverdeling (grootte, soort bewoners, huur) en de invulling van de benodigde parkeercapaciteit.

Meer specifiek:

Vragen Wijkwerkgroep aan Urban Interest

  1. Wat zijn de uitgangspunten van Urban Interest geweest voor de huidige plannen zoals die op de site van Urban Interest gepresenteerd worden, het programma van eisen in aanmerking nemend zoals gesteld door de gemeente?
  2. Hoeveel woningen met hoeveel kamers per financieringscategorie is Urban Interest van plan?
  3. Hoeveel m² GO, hoeveel kamers per categorie woningen?
  4. Hoe gaat Urban Interest de benodigde parkeercapaciteit berekenen respectievelijk invullen?
  5. Welke doelgroepen per soort woning heeft Urban Interest op het oog?
  6. Nog concreter: welke huur zullen deze doelgroepen voor hun woning moeten betalen?
  7. Wat zijn de plannen van Urban Interest voor de plint?
  8. Komt er een beheerder/conciërge voor het gebouw?

Wellicht heeft u nog iets voor de Wijkwerkgroep, waar die niet aan heeft gedacht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *