‘Participatie’-enquête van Urban Interest

Nog enkele dagen

Auteur: Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100


In deze brief die de Wijkwerkgroep deze week aan onze BBB-leden verzond, gaf zij een overzicht van wat aan de enquête van Urban Interest voorafging. En een suggestie voor de enquête!


Vorige week heeft de gemeente Leiden in een brief aan de bewoners van de Bockhorst gewezen op de website van projectontwikkelaar Urban Interest. Op die website worden plaatjes getoond van hoe gemeente en Urban Interest zich voorstellen dat Plesmanlaan 100 eruit komt te zien. Urban Interest geeft de wijkbewoners met een wel heel simpele enquête zogenaamd de gelegenheid tot ‘participatie’.[Klik] Een vorm van participatie die de gemeente Leiden aan Urban Interest heeft overgelaten. Misschien hebt u die enquête al ingevuld. Geeft niet. Het is nog niet te laat. Zoals wij van de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 al op de site van de BBB hebben aangegeven, is de vierde vraag van Urban Interest het belangrijkst.[Klik]

“Wellicht zien wij iets over het hoofd, heeft u nog suggesties waar wij nog niet aan hebben gedacht?”

Inderdaad. Urban Interest heeft “iets over het hoofd gezien”.

Wat voorafging

De Wijkwerkgroep heeft al bij de start van het project met de gemeente afgesproken, dat de wijkbewoners in de gelegenheid zouden worden gesteld zich een weloverwogen oordeel te vormen over de plannen van Urban Interest in afstemming met Bestuur BBB en de Wijkwerkgroep.[Klik]

Zie ook onze Visiestatement van 7 november 2019 waarmee gemeente en Urban Interest welbekend zijn.[Klik]

De Wijkwerkgroep heeft in haar overleg met de gemeente belangrijke, kritische punten naar voren gebracht die noch de gemeente noch Urban Interest tot nu toe heeft willen beantwoorden. Punten die in de enquête van Urban Interest niet aan de orde komen. Wij beschouwen dit als een schending van de gemaakte afspraken over de gewenste participatie.

Wat in het verschiet ligt

Het projectteam van de gemeente wil de Nota van Uitgangspunten nog dit jaar afronden en aanbieden aan het college van burgemeester en wethouders. Als die de NvU goedkeuren sturen ze de NvU ter vaststelling door aan de gemeenteraad. Pas “met een vastgestelde Nota van Uitgangspunten is er een kader waarbinnen de initiatiefnemer het plan voor de Plesmanlaan100 verder kan uitwerken.”, aldus de gemeente in haar bewonersbrief. Dus de door Urban Interest op zijn site nu aangeboden informatie is eigenlijk voorbarig.

De ‘Participatie’-enquête

Over een week haalt Urban Interest deze ‘participatie’ van de site, waarna het de vraag is wat Urban Interest met de wijkreacties gaat doen. Wordt het aanhoren bij wijze van symbolische participatie of gaat Urban Interest echt gevolg geven aan de reacties?

Daarom brengen wij u, wijkbewoner, opnieuw enkele vragen onder de aandacht die wij aan Urban Interest en de gemeente hebben gesteld. Vragen waarin wij onze zorgen voor de leefbaarheid van de wijk aan gemeente en Urban Interest hebben geuit:


 • Kunt u ons garanderen dat de wijk geen overlast krijgt van parkerende bewoners van het nieuwe complex Plesmanlaan 100?
 • Ik wil helemaal niet dat het gebouw wordt opgehoogd, zeker niet aan de kant van het Jan Paetsplein en langs de Van Ravelingenstraat.
 • Zijn dat niet ontzettend veel woningen (415?!) in dat gebouw? Worden dat niet onbruikbaar kleine pestwoninkjes?

Misschien kunt u enkele of zelfs al deze vragen in overweging nemen bij het invullen van de enquête van Urban Interest: de vierde vraag van Urban Interest.

Het is nog niet te laat.

2 antwoorden op “‘Participatie’-enquête van Urban Interest”

 1. – teveel mensen op te klein oppervlak
  – parkeerplaatsen te kort
  – horizonvervuiling
  – bezwaar om langere periode naast een bouwput te wonen (zeker gezien het thuis werken)
  – is er gedacht aan stadslandbouw? Meer groen!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *