In memoriam Jan Verbooy

Auteur: Ferry Veijgen, voorzitter BBB

Niet lang nadat Jan Verbooy in 1991 samen met zijn eega Loes in de Bockhorst was komen wonen, werd Jan gevraagd de functie op zich te nemen van penningmeester van de BBB, de Bewonersbelangenvereniging Bockhorst. Als financieel expert was die functie hem op het lijf geschreven. Jan is meer dan 30 jaar penningmeester geweest.

Na een periode van bloei heeft het toenmalige bestuur in 2012 besloten om de activiteiten sterk terug te brengen en de vereniging een min of meer slapend bestaan te laten leiden. De vereniging werd niet opgeheven. Jan en Loes bewaakten de belangen van de vereniging. De website en de nieuwsbrief 1x per kwartaal bleven bestaan.

Rond 2018 bleken er diverse ingrijpende veranderingen in en om de wijk te gaan ontstaan. De aanleg van het Bio-sciencepark, de Rijnlandroute, de torenhoge bouwplannen in de directe omgeving, toenemend verkeer en de energietransitie hebben gevolgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn in de wijk. Lees verder “In memoriam Jan Verbooy”

Puinhoop Verbeekstraat

Leg het daar maar neer

Auteurs: WijkWerkGroep

De Verbeekstraat is nu nog het adres van een aantal tot (studenten)woningen omgekatte kantoren, zo’n beetje als wat Plesmanlaan 100 moet worden. Toen de wijkvereniging insprak bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling over dat laatste plan, kwam onder andere naar voren dat wij vreesden voor veel afval en verloedering als het hoofdzakelijk studenten als bewoners zou trekken. Die zorg werd onmiddellijk weggehoond door de verzamelde raadsleden, maar wie af en toe door de Verbeekstraat loopt, kan niet anders dan constateren dat het daar een zootje is wat betreft de afvalinzameling. Deze situatie van het huisvuil her en der is niet de eerste keer. Lees verder “Puinhoop Verbeekstraat”

Nieuw redactielid: Victor Kersing

Victor Kersing

Auteur: Victor Kersing, Redactie: Loes de Blok

Ik ben 69 jaar oud en ben historicus. Ik ben een groot deel van mijn werkzame leven in dienst geweest bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag. Daar deed ik historisch onderzoek en redactiewerk.
Waarom meewerken aan de bbbockhorst? Ik vind dat belangrijk voor het ‘buurtgevoel’, de samenhang die ervoor moet zorgen dat het fijn is om in deze buurt te wonen. Het is ook daarom dat ik met andere vrijwilligers in de zomermaanden op woensdag- en zondagmiddag de dierenweide Kweeklust openstel voor publiek.

De foto is genomen op onze trouwdag op 12 mei 2018. Ik ben getrouwd met Lida. Ons hondje Belle leefde toen nog. Een paar maanden later hebben we haar moeten laten inslapen.

Welkom Victor

Alweer meer dan een half jaar geleden heeft Victor zich aangemeld. En sprong gelijk in het diepe, want de overige redactie was door privéproblemen even op non actief. We zijn hem hiervoor dankbaar en hij blijkt een goed redactielid. We heten je dus welkom Victor. Hierbij word je eindelijk ook voorgesteld aan de wijk. Op een goede samenwerking en verbinding in de wijk!

Mogen we gelijk vragen om versterking WijkWerkGroep? Kortweg WWG. Vooral vragen we dit aan de jongere generatie in de wijk. We werken met te weinig handen en zijn bij uitval letterlijk onthand. De wijk helpen vertegenwoordigen is zinvol. Doet u mee?

Verslag Klankbordgroep AZC Haagse Schouwweg

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op 2 november 2023 is de Klankbordgroep AZC Haagse Schouwweg weer bijeengekomen.

Voor het verslag van de bijeenkomst *Klik*.

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is op 29 februari 2024 van 14:30-16:00 uur.

Halloween 28 oktober 2023 bij Volle Maan

Trick or Treat!

Auteurs en redactie: Loes de Blok en Amir Saab

Zaterdagavond 28 oktober van 19 tot 21 u was de gezellige en griezelige Halloweenavond. Met als start- en middelpunt de prachtig versierde angstaanjagende Halloweentent, als je daarin durfde. Heel veel Bockhorsters deden weer mee, als snoepadres voor het uitdelen van een snoepje, versierde tuin of zelf verkleed in de Halloweensfeer, en de kinderen veelal verkleed om griezelig lekkers te scoren.
Route en inschrijfbewijs werden uitgedeeld bij de Halloweentent op het Luchtmansplein, het startpunt op deze avond.
Er waren rond de 40 adressen die mee deden als snoepadres en maar liefst 72 kinderen die de route liepen: kinderen en kleinkinderen uit de Bockhorst en hun vriendjes. Er hing in het donker een fijne, blije en vrolijke sfeer. Opgelicht met sinister licht uit de tuinen. Lees verder “Halloween 28 oktober 2023 bij Volle Maan”

Bladeropruimdag dierenweide Kweeklust 29 oktober

Kom ons helpen en neem een hark en handschoenen mee. En misschien wel een kruiwagen voor het afvoeren van al het blad naar het depot.
De dierenweide is zondag extra lang open van 11.00 tot 17.00 uur, want er is veel werk te verzetten. De dieren vinden deze extra aandacht ook heel leuk!

 

 

 

Rapport Erfgoed Leiden met jonge bouwkunst ’70-’90

Jonge bouwkunst

Erfgoed Leiden is een aantal jaren bezig geweest de architectuur van de jonge bouwkunst van 1970 – 1990 in twee rapporten samen te vatten. Twee wijkbewoners hebben zich als eerste bewoners hiervoor laten interviewen.

Onze zgn ‘bloemkoolwijk’ is ook vertegenwoordigd. En de foto op de voorkant van het eerste rapport hierboven is zelfs het Luchtmansplein van juli 1983. Herkent u eventueel uw kinderen nog? Nu 40 jaar verder inmiddels gesettelde burgers?

Rapporten zijn te downloaden

Lees verder “Rapport Erfgoed Leiden met jonge bouwkunst ’70-’90”

Halloween 28 oktober

Auteurs: Halloween feestcommissie

Zaterdag 28 oktober is er weer de gezellige en griezelige Halloweenavond . Heel veel Bockhorsters doen al mee. Je kunt je hier op het formulier inschrijven om mee te doen als snoepadres voor het uitdelen van een snoepje en versier je tuin of voordeur met spinrag, een spook of een pompoen etc. voor de Halloweensfeer. Als je er zelf niet bent, omdat je mee loopt, kun je ook een schaal met snoepjes neerzetten. Halverwege de avond verzorgt Ferry voor Luchtmansplein 31 weer Koek en Zopie: warme chocolademelk en koeken. Voor de volwassenen als je wilt met een scheutje rum.

Op het formulier kun je laten weten met hoeveel kinderen of kleinkinderen je de route komt lopen, zodat jullie weten hoeveel er ongeveer qua snoep of mandarijntjes moet worden gekocht. Route en inschrijfbewijs worden uitgedeeld op het Luchtmansplein, het startpunt op deze avond. Schrijf je in via het formulier. Dit kan tot 21 oktober i.v.m. het maken van de route. We hopen, dat jullie, jullie (klein)kinderen en hun vriendjes weer zin hebben in dit feestje.

Inschrijfformulier

Via het onderstaande inschrijfformulier kun je op de WhatsApp groepsapp activiteiten Bockhorst komen. Of als je dat niet wil of kan, kun je aangeven info per mail of sms te willen ontvangen. In de App wordt alle nadere info zoals tijden, route en aantal kinderen die meelopen bekend gemaakt.  Kent u buurtjes die geen WhatsApp hebben of willen, en wel mee willen doen, geeft u hen dan graag deze info en schrijf ze graag zelf even in. Als verbindende wijk doen we dat toch voor elkaar? Het inschrijfformulier is te vinden via deze link: *Klik*

Zienswijzen Plesmanlaan 100 ingediend

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Tegen de gang van zaken bij het project Plesmanlaan 100 zijn recentelijk twee zienswijzen ingediend bij het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Leiden. De zienswijzen zijn gericht tegen het ontwerpbestemmingsplan Plesmanlaan 100 met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning (in augustus 2023 door de gemeente ter visie gelegd).

De zienswijzen

 1. Op 27 september door wijkbewoners J. van Kampen en C.M. van Kampen- Guldemond. *Klik*
 2. Op 28 september door het bestuur van de BBB. *Klik*

Om de originele zienswijzen te lezen, kunt u doorklikken via de bijbehorende links.

Beide zienswijzen zijn niet gericht tegen de wijziging van het gebruik van de Plesmanlaan 100 naar wonen noch tegen de aanpak van de verloedering van het pand. Maar tegen de wijze waarop dit vorm gaat krijgen en tegen het proces dat tot nu toe is doorlopen.

Enkele punten uit de zienswijzen

 • Verloop van de participatie
 • Besluitvorming gemeente en de twijfels daarover
 • Investerings- en bouwkosten
 • Aantal woningen & woongenot
 • Parkeernorm en -capaciteit
 • Woninggrootte
 • Verdeling woningen over sociaal en middenhuur
 • Commerciële ruimte (Horeca o.m.)
 • Geluidoverlast.

Het wachten is nu op het antwoord van het college.

Doebeurs: naar werk 11 oktober 2023

 

Op woensdag 11 oktober vindt de DoeBeurs plaats. Deze wordt georganiseerd door BuZz Leiden, DZB Leiden, Incluzio en project 5Team van gemeente Leiden en Sol. Op de beurs staan veel verschillende soorten organisaties die laten zien wat voor mogelijkheden er zijn aan betaalde banen, vrijwilligerswerk en activiteiten om de kansen naar werk te verhogen in de wijken De Mors en Stevenshof maar ook voor de binnenstad.

Van harte welkom!
Leidenaren kunnen hier op een laagdrempelige manier kennismaken met allerlei initiatieven en projecten. Handig voor mensen die (weer) actief willen deelnemen aan de Leidse samenleving en willen ontdekken wat er allemaal in wijk en stad te doen is!  Natuurlijk heel veel gezelligheid en een hapje en drankje. Helemaal gratis!

Waar, wanneer
Woensdag 11 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Huis van de Buurt Morswijk, Topaaslaan 19 2332 JC Leiden