Participatie voor dummies

Ingezonden door wijkbewoner Albert Simonis (eerder gepubliceerd in Leidsch Dagblad van 24 april jl.)

De lezer van deze krant kan het niet zijn ontgaan dat steeds meer Leidenaren hun vertrouwen in het stadsbestuur verliezen.

Nadat een verbond van acht wijkverenigingen augustus vorig jaar aankondigde niet langer met de gemeente samen te willen werken omdat er toch niets met hun inbreng werd gedaan, volgden de berichten over teleurgestelde wijkverenigingen en insprekers elkaar rap op: LEAD, Kopermolen, Kaasmarkt, SOS Mors, Boshuizerlaan, Bockhorst en ondernemers aan de Lammenschansweg, om er maar een paar te noemen. Die dachten dat inspraak en participatie betekende dat er naar je werd geluisterd als je als burger een kritische maar serieuze bijdrage wilde leveren aan een bij jou in de buurt liggend project of de zoveelste visie van een ambitieuze wethouder. De door Loman Leefmans op 21 april aangehaalde Hart van de Stad krant van de Pieters- en Academie­wijk verwoordt treffend de frustratie van de genegeerde burger, die uitloopt op een negatief stemadvies voor wat de ’horecapartijen’ wordt genoemd: VVD, D66, GL en PvdA.

Dat zou de politiek te denken moeten geven. De hardnekkigheid waarmee onderbouwde argumentatie wordt afgewezen en de oppervlakkigheid van de meeste debatbijdragen, suggereren vooral een gebrek aan competenties bij zowel bestuurders en raadsleden als bij de uitvoerende diensten. Competenties die bij insprekers en participerenden vaak wel aanwezig zijn, wat het alleen maar bedreigender lijkt te maken voor degenen die door die burgers worden aangesproken.

Wethouders hebben doorgaans een juridische en bestuurskundige achtergrond, maar nauwelijks vakinhoudelijke kennis. Raadsleden die hun taak serieus opvatten en zich de inhoud van alle stukken en de onderliggende kennis willen eigen maken hebben aan 168 uur per week niet voldoende. En bij de uitvoerende organen zit ook niet het puikje van projectmanagers, al dan niet als ZZP’er ingehuurd, om het op te nemen tegen de projectontwikkelaars die deze stad geleidelijk lijken over te nemen.

De stadsbestuurders merken ook dat hun opvatting van participatie niet enthousiast wordt ontvangen door hun onderdanen. Een eerste poging om te laten onderzoeken hoe dat toch komt door Evelien Tonkens (Groen Links), liep direct uit op een fiasco. Nu mag onderzoeksbureau Platform 31 proberen te achterhalen waarom al die wijkverenigingen toch zo ontevreden zijn. Een onderzoek dat al meteen een valse start heeft gemaakt, doordat bij het vaststellen van de te onderzoeken projecten geen enkele wijkvereniging werd betrokken. Zo is het eindresultaat al bij voorbaat omstreden.

Wordt het dan nooit wat? Of moeten we maar gewoon wachten op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en in afwachting van een aflossing van de wacht alle nog beschikbare hindermacht inzetten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *