Gevolgen gemeenteplannen autoluwe binnenstad voor Bockhorst

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Op donderdag 15 december bespreekt de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid de Collegebrief van 22 november 2022 “Leiden-West en Binnenstad, groene lopers voor veiligheid en leefbaarheid”. Voor de Collegebrief zie *Klik* en voor de agenda van deze vergadering onder punt 8 zie *Klik*

Commentaar BBB bij brief van 5 december.

In samenwerking met onze Wijkwerkgroep heeft het bestuur van de BBB bij brief van 5 december aan zowel B&W als de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid commentaar geleverd op deze Collegebrief.  Voor onze brief als ingekomen stuk O16 onder agendapunt 8b zie *Klik*.

Ambities College van B&W

De ambities van het College van B&W richten zich volgens B&W op o.m. een:

  • busvrije Stationsweg en Steenstraat,
  • busvrije en autoluwe Turfmarkt-Beestenmarkt,
  • sterke vermindering (-85%) van gemotoriseerd verkeer langs de Morsweg.

Met deze ambities verwacht B&W aan leefbaarheid voor de bewoners van het centrum van Leiden te hebben gewonnen.

Maar deze ambities hebben ook een verlegging tot gevolg van het probleem van de verslechterde leefsituatie in het centrum naar de aangrenzende buurten buiten het centrum.

Gevolgen ambities voor Bockhorst en overige aangrenzende buurten

Om maar enkele ‘vervelende’ gevolgen te noemen:

  1. Door het afsluiten van de Rijnzichtbrug en de Morsweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zal een aanzienlijk deel daarvan een uitweg zoeken langs de Plesman- en Dr. Lelylaan. Samen met de bewoners van de Stevenshof die niet meer rechtstreeks vanuit hun wijk de A44 kunnen bereiken (en vice versa) en nu via de Haagsche Schouwweg/Plesmanlaan moeten rijden.
  2. Hoe denkt de gemeente in dit verband de nu al gevaarzettende situatie bij de oprit van de Vierlinghlaan met maatregelen te kunnen ondervangen?
  3. Er is bovendien nog geen enkele zekerheid over de verkeersstromen na het gereedkomen van de Leidse Ring Noord, de Rijnlandroute en de Ir. Tjalmaweg. Ook de effecten van het inbreiden van duizenden woningen (in en rond de Verbeekstraat en, in een later stadium, Westerpoort) binnen het bestaande wegenpatroon zijn nog niet bekend. De Fietsersbond, Rover en de bewoners van de Stevenshof hebben al laten weten hierover ernstige zorgen te hebben.
  4. Wat zijn de gevolgen voor deze buurten qua uitstoot van fijnstof en geluidhinder? Laat staan de uitstoot van stikstof.

Terwijl er nog een vervolgonderzoek moet komen om uit te wijzen hoe de verlegging van deze problemen naar de omliggende buurten precies moet worden aangepakt, start de gemeente nu al met de besluitvorming over allerlei onderdelen van de “autoluwe binnenstad”.

De commissievergadering wordt vanaf 20:00 rechtstreeks uitgezonden via de website van de gemeenteraad. Daarna blijft de vergadering op de website beschikbaar om na te bekijken en te beluisteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *