Buurtkaderoverleg-West van 11 juli 2019

Auteur: Amir Saab

Al enige tijd doen wijkbewoners Sietse de Boer en Arnold van de Gugten mee met dit breed overleg over de hele Morswijk met niet alleen vertegenwoordiging uit de diverse delen van de gehele Mors, maar ook uit het Leiden Bio Science Park (LBSP).

Het overleg is het vervolg op het vroegere Morspanel, dat zich hoofdzakelijk bezighield met de problematiek van het gedeelte Mors rondom het Diamantplein. Enkele namen van deelnemers aan het afgelopen Buurtoverleg: wijkregisseur Marco Versluis voor de Mors (vertegenwoordiger van de gemeente Leiden, voorzitter en verslag), wijkagent Lakhdar Ben Taieb, wijkboa Gertjan Fictorie en vertegenwoordigers van de ‘Hoge Mors’, wijkvereniging Transvaal, ‘Morslint’ en “Wassenaar van de Mors” (Lage Mors). Van Sietse kreeg de BBB ter informatie de notulen van de laatstelijk gehouden vergadering. Hierbij enkele punten uit de notulen van dat overleg die onze wijk Bockhorst aangaan:

 1. Mededelingen vanuit politie en gemeente
 • Om meer op te halen hoe de bewoners hun wijk ervaren en hoe zij de wijk graag willen zien de toekomst organiseren wij huiskamergesprekken in de Mors. Dit gaat als input gebruikt worden voor het Ontwikkelperspectief Mors dat opgesteld wordt als visie op de wijk. De gesprekken worden geleid door de Leidse Gesprekken. De vraag is of er hier mensen zijn die een huiskamer ter beschikking willen stellen of mensen weten die een huiskamer ter beschikking willen stellen.
 1. Mededelingen uit de wijk
 • Arnold: Jongeren geven overlast op plein Bockhorst vorige zomer. Dit jaar weer mogelijk overlast, Arnold roept op de facebookgroep op om te melden.
 • Arnold: Lachgasgebruik neemt toe en het overlast ervan ook.
  • Wordt gezien door politie, is op dit moment weinig mee te doen. Geen middelen om in te grijpen.
 • Sietse: Hoe zit het met het verkeersonderzoek in de wijk (nazoeken), waar in de wijk. Stoplichten: Dr. Lelylaan – Vierlinghlaan komen deze erbij? Andere verkeersmaatregelen.
 • Paardenwei: is iets bekend?
  • Nog niet.
 • Sietse: melden via Whatsapp bij de gemeente werkt goed. Wordt goed geregistreerd. Het nummer: 06-30696384
  • Maurice (Bewoner Hoge Mors): BuitenBeter werkt ook goed.
 1. Groen onderhoud (ingebracht door Sietse)
 • Het is een zooitje. Men maait niet alles. Niet alles wordt meegenomen, de bermen worden ruig.
  • Petra (Wijkvereniging Transvaal) geeft aan dit ook mooi te vinden vanwege bloemen en ecologische waarde.
 • Sietse geeft foto’s met voorbeelden mee om te bespreken met Stedelijk Beheer.
  • Daarnaast de oproep van Marco om te blijven melden.
 1. Onderwerp volgende vergadering op 26-9-2019:

Toelichting op werkzaamheden Stedelijk Beheer door Stedelijk Beheer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *