Ontwikkelingen Leidse Ring Noord

Auteur: Sietse de Boer

De colleges van de gemeente Leiden en Leiderdorp hebben het geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord vastgesteld. Als de gemeenteraden in november groen licht geven, volgen voor de zomer van 2020 de uitvoeringsbesluiten van de tracédelen Plesmanlaan en kruispunt Engelendaal. Voordat de gemeenteraad het collegebesluit in behandeling neemt, zal het worden behandeld in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 10 oktober en 28 november 2019. De raadsbehandeling is op 3 december 2019 voorzien.

Het gehele collegebesluit en de tracédelen kunt u vinden op de website van de gemeente Leiden onder 190422 [Klik]. Voor de passages die de directe omgeving van de wijk Bockhorst betreffen, zie in het collegebesluit de pagina’s 17, 29 en 37.
Hoe het tracédeel voor de Plesmanlaan/Vondellaan gaat lopen vindt u als tekening op diezelfde website in het PDF bestand “190422 Bijlage 1 Referentieontwerp Plesmanlaan.pdf”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *