Gemeente Leiden betrekt bewoners bij ‘ontwikkelperspectief’

Auteur: Amir Saab

[Stadsnieuws gemeente Leiden – 27 september 2019] De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.
Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan ‑ een ontwikkelperspectief ‑ voor De Mors opgesteld. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk bij dit ontwikkelperspectief betrekken. Dit wil de gemeente doen met de zgn. huiskamergesprekken die in oktober 2019 worden gehouden en een digitale enquête. De enquête duurt ongeveer 5 minuten en kan tot 14 oktober 2019. Op de site van de gemeente staat informatie over de huiskamergesprekken, de enquête en het planningstraject van inventarisatie tot besluitvorming [2e kwartaal 2020] [Klik].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *