Agressieve huis-aan-huis verkoop

Auteurs: Amir Saab en Loes de Blok

Klachten
Al enige tijd komen er klachten van wijkbewoners binnen over een colporteur die op voor de bewoner agressieve wijze probeert alarmsystemen namens het zogenaamd beveiligingsbedrijf ‘Veilig Wonen’ te verkopen. Hierbij is niet duidelijk of deze colporteur bij dit bedrijf is aangesloten, laat staan of dit een bestaand, officieel beveiligingsbedrijf is. Gezocht naar de site van ‘Veilig Wonen’ blijkt dit bovendien het keurmerk van de Politie te zijn. Alle reden dus voor argwaan.
Als BBB zijn we voornemens de klachten te verzamelen en deze door te geven aan de politie. De politie is al druk bezig met andere klachten over vermoedelijk dezelfde persoon en het probleem is de identiteit van het bedrijf te achterhalen waarvoor de man pretendeert te werken. Is het een bestaand bedrijf, dan kunnen deze klachten bij dit bedrijf worden ingediend. Waarbij er vervolgens ook de mogelijkheid is de klachten in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), mocht blijken dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet neemt.
Wie wil aansluiten met een klacht? We hebben al twee bewoners. Mail naar redactie@bbbockhorst.nl en/of secretaris@bbbockhorst.nl!

Huisvredebreuk
Uit de klachten blijkt dat de bewoners aanvankelijk moeite hadden om deze colporteur de deur uit te krijgen. Hij/zij was immers door jou als bewoner met jouw toestemming binnengelaten. Zijn aanwezigheid was hiermee rechtmatig. Maar met daarna je eerste eis ‘ERUIT, NU! (of iets vergelijkbaars) om je woning te verlaten, trek je jouw toestemming in aan die persoon om in je woning te zijn en maak je de aanwezigheid van de ongewenste persoon onrechtmatig, dus ‘wederrechtelijk’. Zodra de ongewenste persoon niet gehoorzaamt aan jouw tweede eis om onmiddellijk je woning te verlaten (ER UIT, NU!) maakt deze zich schuldig aan huisvredebreuk. Dat betekent overtreding van artikel 138 lid 1 Wetboek van Strafrecht *Klik* . Hiervoor staat een straf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (€ 8.300).

Voorkomen is beter dan genezen
De volgende tips gaan ervan uit dat je de verkoper binnenlaat in je woning. Maar de beste tip vind ik (Amir) persoonlijk deze: Niet binnenlaten en allervriendelijkst iets zeggen van “Dank u, ik koop niet aan de deur.” En de deur dichtdoen. Want hoewel colportage (huis-aan-huisverkoop) niet bij wet verboden is, staat het iedereen vrij om als bewoner een colporteur direct aan de deur de toegang tot je woning te ontzeggen.

Algemene tips van de politie bij verkoop aan de deur
Mocht je de verkoper toch binnenlaten:

• Laat hem/haar zich dan eerst identificeren (naam, adres, telefoonnummer, pasje)
• Vraag om naam en verdere gegevens van de firma namens wie de verkoper verkoopt
• Als je vervolgens om wat voor reden dan ook niet met de verkoper in zee wenst te gaan, geef je hem/haar dit te kennen. Mocht dit niet voldoende zijn en blijft hij/zij aandringen, dan maan je de verkoper als nu ongewenste persoon tweemaal om je woning te verlaten
• Doet hij/zij dat niet, dan pleegt deze huisvredebreuk. Bel direct 112!
• Is het gesprek echter zonder problemen verlopen maar vertrouw je het achteraf niet bel dan de politie op 0900-8844.

Op de site van het consumentenprogramma Radar van AVRO-Tros zijn er bijvoorbeeld nog meer tips om lastige verkopers zowel aan de telefoon, op straat of aan de deur te weerstaan *Klik*.

Bedenktijd
Je hebt 14 dagen bedenktijd als je een product of dienst koopt voor € 50 euro of meer via huis-aan-huisverkoop. Voor een abonnement op een dienst begint je bedenktijd de dag nadat je de overeenkomst sluit. Voorbeeld: Op 9 oktober heb je een overeenkomst ondertekend, dus gesloten, voor een abonnement op een ‘beveiligingsbedrijf’. Bedenktijd: 10 tot en met 23 oktober. Je mag dan volgens de wet binnen 14 dagen van de koop afzien met een brief waarin je de overeenkomst ontbindt. Je hoeft hiervoor geen reden te geven.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft hiervoor een modelbrief [Klik] . Evenals het consumentenloket van ACM: ConsuWijzer [Klik]  . Op deze site staat wat je rechten als consument in dit soort gevallen zijn. Beide modellen zijn gebaseerd op de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wet OHP). Die is te vinden in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, afdeling 3A, artikelen 193a t/m 193j. Zie voor agressieve verkoop de artikelen 193h *Klik* en 193i *Klik* .

Let op: Gebruik niet het model ‘Ontbinding overeenkomst verkoop aan huis’ van Radar, want dat verwijst naar de Colportagewet. De Colportagewet is per 13-06-2014 vervallen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *