Agressieve huis-aan-huis verkoop

Auteurs: Amir Saab en Loes de Blok

Klachten
Al enige tijd komen er klachten van wijkbewoners binnen over een colporteur die op voor de bewoner agressieve wijze probeert alarmsystemen namens het zogenaamd beveiligingsbedrijf ‘Veilig Wonen’ te verkopen. Hierbij is niet duidelijk of deze colporteur bij dit bedrijf is aangesloten, laat staan of dit een bestaand, officieel beveiligingsbedrijf is. Gezocht naar de site van ‘Veilig Wonen’ blijkt dit bovendien het keurmerk van de Politie te zijn. Alle reden dus voor argwaan.
Als BBB zijn we voornemens de klachten te verzamelen en deze door te geven aan de politie. De politie is al druk bezig met andere klachten over vermoedelijk dezelfde persoon en het probleem is de identiteit van het bedrijf te achterhalen waarvoor de man pretendeert te werken. Is het een bestaand bedrijf, dan kunnen deze klachten bij dit bedrijf worden ingediend. Waarbij er vervolgens ook de mogelijkheid is de klachten in te dienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), mocht blijken dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet neemt.
Wie wil aansluiten met een klacht? We hebben al twee bewoners. Mail naar redactie@bbbockhorst.nl en/of secretaris@bbbockhorst.nl!

Huisvredebreuk
Uit de klachten blijkt dat de bewoners aanvankelijk moeite hadden om deze colporteur de deur uit te krijgen. Hij/zij was immers door jou als bewoner met jouw toestemming binnengelaten. Zijn aanwezigheid was hiermee rechtmatig. Maar met daarna je eerste eis ‘ERUIT, NU! (of iets vergelijkbaars) om je woning te verlaten, trek je jouw toestemming in aan die persoon om in je woning te zijn en maak je de aanwezigheid van de ongewenste persoon onrechtmatig, dus ‘wederrechtelijk’. Zodra de ongewenste persoon niet gehoorzaamt aan jouw tweede eis om onmiddellijk je woning te verlaten (ER UIT, NU!) maakt deze zich schuldig aan huisvredebreuk. Dat betekent overtreding van artikel 138 lid 1 Wetboek van Strafrecht *Klik* . Hiervoor staat een straf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie (€ 8.300). Lees verder “Agressieve huis-aan-huis verkoop”