Onze tafeltennistafel!

Blauwe betonnen tafeltennistafel! 

Toch nog onverwacht kreeg voorzitter Ferry Veijgen gisteren een telefoontje dat er geleverd kon worden. En ja hoor daar staat de 1400 kg wegende prachtige, toch elegante, blauwe tafel. Tussen de buien door gelijk ingewijd, maar dat is wel even oefenen…

Batjes en balletje kun je lenen bij LPlein 31! Hoort zegt het voort. Wie wordt de volgende? De beoogde afstand van 1,5 mtr is prima te doen als je met zijn tweeën speelt. Na het oefenen toernooitjes spelen?

Met grote dank aan de Gemeente Leiden voor de subsidieverstrekking. En Ferry voor het aanvragen.

 

Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Huidig aanzicht Plesmanlaan 100 richting het westen. De wijk Bockhorst ligt hier rechts van het gebouw.

Auteur: Kees van Zandwijk, namens de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100

Update nr. 2

Op vrijdag 20 maart zou de Bewonersbelangenvereniging Bockhorst (BBB) haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Wij, de Wijkwerkgroep Plesmanlaan100, zouden u dan uitgebreid bijpraten over de voortgang en ontwikkelingen rondom het oude Aramcogebouw. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Vandaar dat wij u nu via de website bijpraten. Lees verder “Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100”

Workshops meivakantie

Workshops voor kinderen, ouderen en mensen in de zorg

De Cultuurcoaches Leiden hebben weer leuke activiteiten opgezet voor de Leidse jeugd (4-12 jaar) in de meivakantie. Doe mee met de cultuurcoaches en volg een workshop musical, schilderen, rap of een van de andere online workshops! Kijk 27 april op onze website – *Klik* – en kies een of meerdere workshops uit die jij wil volgen. Op 4 mei zetten wij nog meer workshops online.

De Cultuurcoaches Leiden zijn een initiatief van de gemeente Leiden en laten de jeugd (4-12 jaar), ouderen en mensen in de zorg kennismaken met o.a. muziek, nieuwe media, beeldende kunst, dans en theater.

Wilt u deze flyer printen en voor uw raam plakken aub? Flyer Meivakantie week 1

Rectificatie artikel ‘Parkeerregels desastreus’ van 30 maart 2020 van het Leidsch Dagblad over Parkeervisie wijkvereniging Bockhorst


Toelichting van auteur Amir Saab, secretaris BBB:
deze ingezonden brief namens het bestuur van de BBB is op 4 april 2020 gepubliceerd in het Leidsch Dagblad.


Geachte redactie van het Leidsch Dagblad,

In uw krant van 30 maart jl. en op uw website schrijft uw verslaggever Loman Leefmans dat het bestuur van de wijkvereniging Bockhorst de in de Parkeervisie van de gemeente voorgestelde maatregelen ‘desastreus’ zou vinden.

Deze term komt echter nergens voor in het inspraakdocument dat het bestuur van de BBB op 11 maart 2020 heeft ingediend bij de gemeente Leiden in het kader van de inspraakprocedure over de gemeentelijke beleidsstukken ‘Parkeervisie 2020–2030’ en ‘Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020’. Wij van het bestuur hebben onze reactie in ons inspraakdocument hoofdzakelijk in een puntsgewijze bespreking van deze beleidsplannen van de gemeente beperkt tot wat wij zien als ongewenste ontwikkelingen in relatie tot het naast onze wijk gelegen gebouw van voorheen Jacobs, Plesmanlaan 100.

In dat gebouw wenst de firma Urban Interest ruim 500 woningen te ontwikkelen, terwijl de parkeercapaciteit minder dan 200 auto’s bedraagt. In het overleg met de gemeente hebben wij meermalen benadrukt dat dit tot enorme parkeeroverlast in onze wijk zal leiden.

In het artikel in het Leidsch Dagblad worden inhoud en standpunt van ons inspraakdocument echter niet besproken, maar wordt vooral geciteerd uit een inspraakreactie op genoemde beleidsplannen van de gemeente, die een wijkbewoner op persoonlijke titel heeft ingediend en die evenals ons inspraakdocument op onze website www.bbbockhorst.nl , is geplaatst ter kennisname. Hierin valt inderdaad de term ‘desastreus’, maar deze reactie staat op zichzelf, is daarmee niet afkomstig van en staat volledig los van de visie van het bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst, dat zich dan ook van deze inspraakreactie distantieert. Voor de reactie van het bestuur zelf verwijzen wij naar onze website.

Amir Saab, Secretaris Bewoners Belangenvereniging Bockhorst