Zienswijze BBB aan gemeente Lustrumviering Augustinus op Paardewei

Auteur:  Secretaris BBB ism Schrijverscollectief Wijkwerkgroep BBB

Aan Bureau Evenementen gemeente Leiden
(per post & e-mail)
Leiden, 12 mei 2023
Betreft:   Zienswijze evenementen ter gelegenheid van  het 26e lustrum van
L.V.V.S. Augustinus als gepubliceerd in de stadskrant van week 18

Geachte dames en heren,

Hierbij breng ik namens de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (hierna: BBB) een zienswijze naar voren naar aanleiding van de vergunningaanvraag van de L.V.V.S. Augustinus met betrekking tot de geplande lustrumfestiviteiten in de periode 7 t/m 21 juli 2023 én de daarbij behorende activiteiten bij de opbouw c.q. de afbouw van het feestterrein. Het gaat daarbij om de 3 Octoberhal en de Paardenwei aan de Haagsche Schouwweg.

De L.V.V.S. Augustinus heeft op 25 april de bewoners van het Jan Paetsplein globaal op de hoogte gebracht van haar plannen met de Paardenwei en ze uitgenodigd voor een informatieavond op 8 mei in de 3 Octoberhal. De BBB heeft twee direct betrokken wijkbewoners gevraagd e.e.a. te volgen en waar nodig actie te ondernemen. Het gaat daarbij om Sietse de Boer en Albert Simonis die in 2019 ook de vergunningverlening van Quintus voor haar lustrum hebben begeleid.

Zij vonden direct een onbegrijpelijke locatieaanduiding in de vergunningaanvraag in week 17 waar sprake was van een Paardenwei aan de Emmy Noetherweg. Desgevraagd heeft de gemeente toegegeven dat hier een vergissing in het spel was en dat de Haagsche Schouwweg was bedoeld. Ook hebben zij dit opgenomen met Augustinus, waarop de Lustrumcommissie beiden op de koffie heeft gevraagd.

De tweemanswerkgroep heeft bij die gelegenheid laten weten wat de belangrijkste zorgen zijn van de wijk:

  • geluidsoverlast van de muziek
  • geluidsoverlast van vertrekkende feestgangers midden in de nacht; wij maken bezwaar tegen de genoemde eindtijd van 04.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal
  • mogelijk ook parkeeroverlast.

De voorzitter van Augustinus en twee vertegenwoordigers van de Lustrumcommissie lieten weten daar alle begrip voor te hebben en gaven inzicht in hun plannen, voor zover op dat moment bekend. O.a. werd vermeld op welke aantallen bezoekers wordt gerekend (2000 tot 5000).
Het verzoek om bewonersbrieven aan meer adressen te verzenden (Van Ravelingenstraat en Hugo van Woerdenstraat) is nog dezelfde middag gehonoreerd. In die brief is, evenals in de vergunningaanvraag, het programma vermeld met datums en tijden.

E.e.a. is gedeeld met de wijkbewoners via de website https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus/#more-2544 en de Facebook-pagina van de wijk.

Inmiddels heeft de informatieavond op 8 mei plaatsgevonden. Een verslag hiervan kunt u lezen op onze website https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus-2/ . De gemeente was daar tot onze verbazing niet vertegenwoordigd, in tegenstelling tot de eerste informatieavond van Quintus. Daar waren toen wel vertegenwoordigers van het Bureau Evenementen en de politie aanwezig, wat de indruk wekte dat de belangen van de burgers, die mogelijk overlast zouden kunnen ervaren van de feestelijkheden, voor wat dit betreft door de autoriteiten, belast met controle en handhaving, zouden worden bewaakt.

Wij (lees: het Bestuur) hebben geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de goede intenties van Augustinus om de overlast tot een minimum te beperken. Onze ervaring is wel dat controle en handhaving essentieel zijn voor een goed verloop van grootschalige evenementen als deze, die zich over een lange tijd en op een groot oppervlak afspelen. Wij hopen dat de volledige afwezigheid van enige overheidsvertegenwoordiger tijdens de informatieavond geen indicatie is voor een te relaxte houding tegenover eventuele afwijkingen van de te verstrekken vergunningen.

De BBB verzoekt uw Bureau onze vertegenwoordigers als toehoorders en waar nodig als insprekers uit te nodigen bij het overleg tussen de bij de vergunningverlening, controle en handhaving betrokken gemeentelijke diensten en Augustinus.

Met vriendelijk groet,
(w.g.)
namens het Bestuur van de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst,
Amir Saab, secretaris,
(Met e-mailadressen van onze vertegenwoordigers Albert Simonis & Sietse de Boer)

(NB: Inmiddels komt er een overleg op 31 mei a.s. van Albert , Sietse en een vertegenwoordiger van de BBB met een vertegenwoordiger van de gemeente)

4 antwoorden op “Zienswijze BBB aan gemeente Lustrumviering Augustinus op Paardewei”

  1. wat mij betreft, blijft het een afgrijselijk feest. midden in de zomer. je wilt dan rustig in je tuin kunnen zitten. en dan wordt je getrakteerd op boem, boem, boem. wat mij betreft geen normale muziek. daarbij ongevraagd. en is het hek niet van de dam. volgend jaar is er wel weer een andere vereniging die een lustrum viert. ik vind dan ook dat het verboden moet worden dit soort evenementen in de buurt van bewoners te organiseren. waarom is de BBB zo meegaand?

    1. Helemaal eens met dit commentaar. Een muurtje containers zal geluidsoverlast in de lage frequenties niet tegenhouden. Dit soort activiteiten horen niet thuis vlakbij een woonwijk.

  2. Ik woon in de ronde flat aan de Rijn. Het geluid draagt naar boven en daarom zeer goed (te goed 😌) te horen.
    Belachelijk dat dit dagenlang door mag gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *