Verslag “tafeltjesavond” inrichting openbare ruimte Verbeekstraat

Auteur: Sietse de Boer, wijkbewoner

Op woensdagavond 13 oktober ben ik als lid van de Wijkwerkgroep Plesmanlaan 100 en Verbeekstraat aanwezig geweest bij de “tafeltjesavond” Verbeekstraat.

Een aantal wijkbewoners was eveneens aanwezig. Wij konden diverse plattegronden inzien van zowel de huidige als de eventueel toekomstige situatie. Eveneens konden wij zelf een invulling geven aan de openbare ruimte d.m.v. het aanbrengen van diverse plaatjes op een plattegrond van bomen, groen, speeltoestellen, parkeerplaatsen, etc. Maar ook met wat men niet in het gebied wil hebben. Diverse wijkbewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

“Bruggetje” naar Van Ravelingenstraat

Wat mij en de medebewoners opviel, is dat het “bruggetje” naar de Van Ravelingenstraat weer in beeld kwam. Dit werd dus direct als niet wenselijk aangegeven door de aanwezigen.

Parkeren

In een gesprek met zowel de architect, de beheerder van beide gebouwen en de projectleider kwam naar voren dat:

 • de parkeerruimte onder alle gebouwen bestemd wordt voor parkeren bezoekers;
 • er deelunits komen voor deelauto’s en voor stalling van fietsen.

De bewoners krijgen geen parkeervergunning. Hoe men dan het parkeren van de auto’s van de bewoners wil gaan oplossen is mij onbekend.

Ook hier werd weer benadrukt dat er geen parkeeroverlast voor de wijk gaat ontstaan.

Bij de huidige bewoners van het voormalig Schreinergebouw is een aantal parkeerplaatsen gehuurd onder het gebouw. Hoe men dan wil volhouden dat bewoners geen parkeerruimte krijgen is dan nu nog onbekend.

Park Kweeklust

Hoe de verbinding met het park Kweeklust eruit gaat zien zal in een later stadium met de Klankbordgroep Verbeekstraat, waarin een aantal bewoners en leden van de Wijkwerkgroep zit, worden besproken.

Hierin zal dan ook aandacht moeten worden gegeven aan de vraag hoe men het onderhoud van de openbare ruimte gaat doen, zodra dit overgaat naar Stedelijk Beheer, gemeente Leiden.

Verder

Wat kwam er nog meer naar voren na het bekijken van de plattegronden?

 1. In onderzoek is het afsluiten van de ingang vanuit de Plesmanlaan tussen Plesmanlaan 100 en de studentenhuisvesting voor autoverkeer, waarbij dan het calamiteitenverkeer er wel doorheen kan.
 2. Volgens de projectleider Maarten van Groenigen zou er ook iets gedaan worden aan een verbinding voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) bij de Plesmanlaan.
  Maar daar wist hij het fijne niet van, omdat het buiten de scope van het project valt.
 3. Een mogelijke verbreding van de toegang Verbeekstraat door een afslag richting het centrum.
  Nu is het een combi van rechtdoor en rechtsaf.
 4. Op de diverse tekeningen stonden twee bouwlagen getekend bij het voormalig Schreinergebouw. Dit moet echter allemaal nog berekend gaan worden volgens de architect.
  Wat er dan gaat gebeuren met het huidige groen indien er wel twee lagen op het gebouw gaan komen, is nog niet bekend of daar werd althans geen antwoord op gegeven.Volgens mij zal het huidige groen langs het water en het gebouw zo wie zo worden aangepakt. Enerzijds wil men ook de gevels een andere uitstraling geven, dus er moet ruimte komen. En als er ook nog twee bouwlagen boven op het gebouw komen, moet er ook bouwruimte komen. De bewoners langs de Van Ravelingenstraat zullen het dan moeten doen met het aanzicht van het gebouw i.p.v. tegen een groene kant aankijken, zoals nu.

   

 5. In principe wil men ondergrondse containers voor het afval.
  Iets wat m.i. vreemd is, omdat de gemeente expliciet voor Plesman 100 heeft aangegeven dat er geen ondergrondse containers komen.

   

 6. Volgens de aanwezige verkeersdeskundige van de gemeente, Danny Hartenberg, blijven er in de Verbeekstraat betaalde openbare parkeerplaatsen.
  Hoe die eruit gaan zien en waar zij zullen komen, moet nog ingevuld worden.

De Wijkwerkgroep zal zich ook gaan buigen over een eventuele invulling van de openbare ruimte en heeft bij de projectleider de tekeningen van de avond opgevraagd. Wordt vervolgd.

Eén antwoord op “Verslag “tafeltjesavond” inrichting openbare ruimte Verbeekstraat”

 1. Dank voor de duidelijke uitleg, in dit stuk, maar ook van de week tijdens de ALV in Schouwenhove. Ik ben blij met jou, Sietse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *