Ples100 in Raadscommissie

 

 

 

 

Auteur: Amir Saab (secretaris BBB)

Vergadering raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling 09-02-2021

Morgenavond 9 februari om 20:45 u wordt de Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 door de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling besproken. Onder punt 7: RV 21.0003 Nota van Uitgangspunten (NvU) Plesmanlaan 100 met de volgende onderliggende stukken. Deze kun je in Pdf downloaden via de site van de gemeente *Klik*. Dinsdag 9 -2-21 vanaf 20 uur is de vergadering live te volgen via: *Klik*

De WijkWerkGroep volgt alles nauwgezet. U kunt meekijken. De agenda is als volgt:

7. RV 21.0003 Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 (20.45 uur)

 • RV 21.0003 Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 141.93KB Raadsvoorstel

a. Bijlagen

 • 210003 Bijlage 1 Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100 1.6MB Bijlage
 • 210003 Bijlage 2 Presentatie Welstand 2019 (stedenbouwkundige) uitgangspunten en beeldkwaliteitseisen Plesmanlaan 110 1.48MB Bijlage
 • Vastgesteld besluit bij RV 20.0110 Vaststellen Ontwikkelperspectief De Mors (incl.am.)

b. Technische vragen

 • Beantwoording Technische vragen CU bij NvU Plesmanlaan 70.56KB Antwoord

c. Inspreekbijdragen

 • 210115 Inspraakbrief BBB op B&W nr. 21.0007 inz. NvU Plesmanlaan 100 RV nr. 21.0003 Ondertekend 3.05MB Brief
 • 201130Brief-reactie-A.Saab-30112020 21.51KB Brief
 • Bijlage dd151120 verkort historisch overzicht als bijlage van brief dd171120 aan wethouder mr. F. Spijker 346.65KB Bijlage
 • 201124 Inspraak concept Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 voor de gemeenteraad tm261120=ondertekend 1.67MB Verordening
 • 201208Antwoord aan B&W n.a.v. brief d.d. 301120 van wethouder Spijker [met 2 bijlagen] 390.09KB Antwoord
 • Inspreekbijdrage NvU Plesmanlaan 100 T Chaudron SO 19 01 2021 74.63KB Document
 • Inspraakbijdrage NVU Plesmanlaan 100 J vander Wal SO 19 01 2021 80.01KB Document
 • Brief dd171120 aan wethouder mr. F. Spijker 493.2KB Brief
 • 210123 aanvulling inspraakbrief BBB dd230121 in aansluiting op inspraakbrief BBB dd150121 783.06KB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *