Planning Energietransitie Gemeente Leiden

Intro: Amir Saab, secretaris BBB

Van Ansâr Ahmadali, Communicatieadviseur Energietransitie Gemeente Leiden, ontvingen wij op 8 december jl. dit bericht:


Eerder heeft de gemeente Leiden haar bewoners via wijkgesprekken de gelegenheid gegeven hun mening te geven over de Transitievisie Warmte van de gemeente.  We brengen u graag op de hoogte van de voortgang. In totaal zijn er naar aanleiding van de wijkgesprekken 20 zienswijzen binnengekomen op de conceptversie en de gemeente Leiden is stuk voor stuk een reactie aan het maken op de ingebrachte vragen en opmerkingen. De planning van de commissie- en raadsbehandeling(en) is iets verschoven ten opzichte van aanvankelijk bepaalde data.

De nieuwe data zijn:

  • 18 januari 2022 – collegebesluit aangepaste visie incl. inspraaknotitie
  • Na 18 januari – terugkoppelen inspraakreacties
  • 8 februari – eerste behandeling commissie Stedelijke Ontwikkeling (horen insprekers)
  • 24 februari – tweede behandeling commissie Stedelijke Ontwikkeling (debat)
  • 10 maart – onder voorbehoud besluitvorming in gemeenteraad

De vraag-antwoord lijsten die naar aanleiding van de wijkgesprekken gemaakt zijn, zijn te vinden op www.gagoed.nl/energietransitie .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *