Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Amir Saab


Toelichting: Projectmanager Roy van den Ban heeft gereageerd op ons verslag van 25 juli 2019, dat op 4 augustus jl. op deze site was gepubliceerd. Dit verslag wordt hiermee opnieuw op de site gepubliceerd. Maar nu met de opmerkingen van projectmanager Roy van den Ban. Zijn opmerkingen worden hieronder als NB geplaatst bij de betreffende teksten uit het verslag. Het verslag geeft hiermee een duidelijker beeld van de dialoog die op 25 juli 2019 tussen werkgroep en vertegenwoordigers van de gemeente heeft plaatsgevonden.


Bijgewerkt verslag 2e gesprek van 25 juli 2019 van de BBB-werkgroep Plesmanlaan 100 met gemeente Leiden

Aanwezig:

 •  drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
 • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen.

Stand van zaken

Na het vaststellen van de agenda (update stand van zaken, procesverloop, tijdslijn en vervolgacties bepalen) geeft de gemeente bevestiging van de lopende dialoog met UI. Deze dialoog lijkt te berusten op uitgangspunten die de gemeente heeft vastgesteld op basis van de input uit de inloopavond en het eerste gesprek dat de werkgroep heeft gevoerd met de gemeente.

NB: Lees ‘opgesteld’ voor ‘vastgesteld’, in die zin dat deze uitgangspunten nog niet zover zijn dat die ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Lees verder “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”

Buurtkaderoverleg-West van 11 juli 2019

Auteur: Amir Saab

Al enige tijd doen wijkbewoners Sietse de Boer en Arnold van de Gugten mee met dit breed overleg over de hele Morswijk met niet alleen vertegenwoordiging uit de diverse delen van de gehele Mors, maar ook uit het Leiden Bio Science Park (LBSP).

Het overleg is het vervolg op het vroegere Morspanel, dat zich hoofdzakelijk bezighield met de problematiek van het gedeelte Mors rondom het Diamantplein. Enkele namen van deelnemers aan het afgelopen Buurtoverleg: wijkregisseur Marco Versluis voor de Mors (vertegenwoordiger van de gemeente Leiden, voorzitter en verslag), wijkagent Lakhdar Ben Taieb, wijkboa Gertjan Fictorie en vertegenwoordigers van de ‘Hoge Mors’, wijkvereniging Transvaal, ‘Morslint’ en “Wassenaar van de Mors” (Lage Mors). Van Sietse kreeg de BBB ter informatie de notulen van de laatstelijk gehouden vergadering. Hierbij enkele punten uit de notulen van dat overleg die onze wijk Bockhorst aangaan: Lees verder “Buurtkaderoverleg-West van 11 juli 2019”

Filmhuisavond in Schouwenhove

Auteur: Amir Saab

Van onze buren van Serviceflat Schouwenhove ontvingen wij deze uitnodiging voor een filmvoorstelling op vrijdag 16 augustus 2019 vanaf 19:30 te geven door bewoner Pim van der Ende. De heer Pim van der Ende geeft aan dat het wellicht aardig is om buurtgenoten uit te nodigen voor de films die worden vertoond, meestal op een donderdagmiddag of -avond. Wij zijn dan als buren van harte welkom op de elfde etage van Schouwenhove. In de eerstvolgende Nieuwsbrief zal een interview met de heer Van der Ende ter nadere kennismaking verschijnen.

 Vrijdag  16 augustus 2019 19.30u

  1.  Barbezoek 2 juli 2017– 4.38m
  2.  Abruzzen, Italië– 4.24m
  3.   Een lintje voor Jannie Mizee – 11.17m
  4.   Roemenië deel 2 – 5.46m
  5.   Leiden herleeft Rembrandt – 0.57m
  6.   Indië deel 9 – 7.43m
  7.   Best of Buster Keaton’s stunts – 5.00m
  8.   Ontbijtmakers app – 0.43m
  9.   Siena – 5.24m
  10.   Stoned onderwijs (Van Kooten/De Bie) – 5.18m
  11.   Toon Hermans: over eten en kwaaltjes – 5.10m
  12.   Trad on the Prom (Ierse muziek/dansen) – 10.36m
  13.    Discovering Lapland – 3.54m
  14.    Maken van kruiwagen voor Rembrantdagen – 5.37m
  15.    Smalle Engelse boot door sluis – 5.15m
  16.    The exam, mr Bean – 5.56m

Ontwikkelingen Plesmanlaan 100

Auteur: Leander Leijh

Verslag 2e gesprek 25 juli 2019 van werkgroep BBB & co met gemeente Leiden

Aanwezig:

 • drie vertegenwoordigers van de gemeente: de projectmanager, de ambtelijke stedenbouwkundige betrokken bij dit project en de ambtelijke planoloog.
 • de werkgroep: Leander Leijh (verslag), Kees van Zandwijk en Amir Saab (secretaris BBB).

Aanleiding

Dit gesprek is het vervolg op het eerste gesprek van 21 mei 2019 dat de werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en van Urban Interest (UI) heeft gehad. [Klik] Het gesprek sluit ook aan op de Bewonersbrief van 19 juli 2019 van de gemeente Leiden aan de bewoners van de wijk Bockhorst. [Klik].

In deze Bewonersbrief geeft de gemeente aan dat zij en UI nu met elkaar in gesprek zijn om de uitgangspunten opnieuw te bepalen. Lees verder “Ontwikkelingen Plesmanlaan 100”

Bewonersbrief 19 juli 2019 Plesmanlaan 100

Nadere info

De werkgroep Plesmanlaan 100 bestaande uit Leander Leijh en Amir Saab is inmiddels versterkt met Kees van Zandwijk (Jan Paetsplein). Wij zijn in overleg met de gemeente over de datum voor ons tweede gesprek. In dit tweede gesprek zal in ieder geval het door de gemeente toegezegd visiedocument aan de orde moeten komen. Voor het eerste gesprek zie *Klik*. Onder de kopjes ‘Aanpassing bestemmingsplan’ en ‘Participatie’ van de Bewonersbrief van 19 juli 2019 kunt u lezen hoe wij verder met de gemeente aan het overleg invulling denken te geven. Zie voor de Bewonersbrief in pdf: Bewonersbrief 19 juli 2019

Verslag infoavond 28-6-19

Auteur: Amir Saab

Informatieavond Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (BBB) op vrijdag 28 juni 2019 na schriftelijke uitnodiging aan alle wijkbewoners.

Aanwezig:
• bestuur: Ferry Veijgen (voorzitter), Amir Saab (secretaris en verslag) en Jan Verbooy (penningmeester)
• ca. 25 wijkbewoners

Van Ravelingenstraat

Ferry Veijgen geeft een inleiding over de recente ontwikkeling van de Van Ravelingenstraat tot een fietsstraat. De fietsstraat is op 20 mei 2019 officieel geopend door Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Leiden. In het verslag van zijn speech bij de opening is hij al uitgebreid hierop ingegaan, *Klik*.

De discussie door de aanwezigen gaat over de maximumsnelheid over de fietsstraat (30 km), de ‘druppel’ in de bocht tegenover de nummers 22, 20 en 18 die een redelijk snelheidsbeperkende uitwerking heeft op de automobilisten en over wel of niet meer verkeersborden op de fietsstraat.

Lees verder “Verslag infoavond 28-6-19”

Schema Lustrum Quintus

Ingezonden door Albert Simonis

Op vrijdag 19 juli as. van 16 – 18 uur buurtborrel:

 

Op vrijdag 19 juli as. van 16 – 18 uur buurtborrel: de bewoners van de wijken rond het sportcomplex Docos, dat gebruikt wordt voor het lustrumfeest van Quintus, zijn welkom om te komen proosten  en borrelen op de start van het lustrumfeest.

Schema

Voor de liefhebber: hierbij een schema van alle festiviteiten! Zie pdf: 190715AlbertSimonisSchema lustrum Quintus 

 

Parkeernorm is onhaalbaar en onnodig

Parkeernorm is onhaalbaar en onnodig

Interview met de broers Michael en Philip Vonk. Leidsch Dagblad, 19 juni 2019, p. 5

De broers Michael en Philip Vonk, met hun Holland Property Group goed voor meer dan 750 huurwoningen in deze regio, schrikken van 30 procent sociale huur niet terug, maar wel van de parkeernorm die de gemeente hanteert.
Michael: „Anderhalve parkeerplek per woning, dat kan binnenstedelijk niet. En die behoefte is er ook niet bij mensen die in het centrum willen wonen. Bij grote projecten kan die norm uiteraard wel gehaald worden, maar als je midden in de stad van een oud gebouw een paar appartementen wilt maken, dan is de parkeernorm een bottleneck. Dat maakt ontwikkeling in de binnenstad onmogelijk.” Misschien moet je mensen een plek in de nieuwe parkeergarages geven, oppert Philip. „Dat zie je in Amsterdam ook wel. Daarmee creëer je op straat rust en ruimte.”
Gerda van den Berg van woningbouwcorporatie De Sleutels valt de broers bij. „Wij boden laatst twee woningen aan in de Prinsenhoek. Eentje met een parkeerplaats (à 50 euro per maand), daar kwamen 100 reacties op. Op eenzelfde woning zonder parkeerplaats kwamen 300 reacties.” Ze wijst op de Lorentz. „Ik mag toch hopen dat die bewoners straks geen parkeervergunning kunnen krijgen. Je woont daar nota bene óp het OV!”

Tijdelijk onderkomen vogelasiel Leiderdorp

Nieuw tijdelijk onderkomen vogelasiel in Leiderdorp

Ingezonden door Amir Saab
Journalist: Gertjan van Geen, Leidsch Dagblad 18 juni 2019

Leiderdorp: Het regionale vogelasiel verruilt zijn tijdelijke onderkomen aan de Leidse Robijnstraat voor een pand aan de Draadbaan in Leiderdorp, op bedrijventerrein De Baanderij.
Ook de dierenambulance wordt gehuisvest in Leiderdorp. Het nieuwe onderkomen is een stuk groter dan dat in Leiden, maar nog steeds niet ideaal.

Minder ongeschikt

“Het is minder ongeschikt”, zegt Stefan van de Burg, die per 1 april van dit jaar coördinator is van het vogelasiel, met gevoel voor understatement. “We zijn er een stuk blijer mee, want de Robijnstraat was echt te klein. Helaas is het wel een stuk duurder. We hadden op wat meer medewerking van gemeente of vastgoedbezitters gehoopt, maar er is geen ideologische beweging geweest die ons iets heeft aangeboden. We betalen een marktconforme prijs.” Lees verder “Tijdelijk onderkomen vogelasiel Leiderdorp”