Luchtkwaliteit in de Bockhorst

Weten wij hoe vervuild de lucht in onze wijk is? Het Citizen Science Lab van de Universiteit Leiden ondersteunt en organiseert initiatieven waarbij iedereen aan de slag kan gaan met wetenschappelijke data en onderzoek. Momenteel zijn ze bezig met een project waarbij ze luchtvervuiling op de foto willen zetten op verschillende plekken in Leiden.

Hiervoor organiseren ze in samenwerking met de Universiteit van Birmingham van 30 juni t/m 2 juli een serie gratis workshops waarbij fotografie wordt gebruikt om luchtkwaliteit in beeld te brengen. Het weekend moet een leerzame mengelmoes worden van achtergrondinformatie over luchtvervuiling, workshops over het meten (en fotograferen) van luchtvervuiling en natuurlijk zelf op pad gaan om luchtvervuiling in beeld te brengen.

Aanmelden kan via deze pagina, waar ook het volledige programma te vinden is.

 

Zienswijze BBB aan gemeente Lustrumviering Augustinus op Paardewei

Auteur:  Secretaris BBB ism Schrijverscollectief Wijkwerkgroep BBB

Aan Bureau Evenementen gemeente Leiden
(per post & e-mail)
Leiden, 12 mei 2023
Betreft:   Zienswijze evenementen ter gelegenheid van  het 26e lustrum van
L.V.V.S. Augustinus als gepubliceerd in de stadskrant van week 18

Geachte dames en heren,

Hierbij breng ik namens de Bewoners Belangenvereniging Bockhorst (hierna: BBB) een zienswijze naar voren naar aanleiding van de vergunningaanvraag van de L.V.V.S. Augustinus met betrekking tot de geplande lustrumfestiviteiten in de periode 7 t/m 21 juli 2023 én de daarbij behorende activiteiten bij de opbouw c.q. de afbouw van het feestterrein. Het gaat daarbij om de 3 Octoberhal en de Paardenwei aan de Haagsche Schouwweg.

De L.V.V.S. Augustinus heeft op 25 april de bewoners van het Jan Paetsplein globaal op de hoogte gebracht van haar plannen met de Paardenwei en ze uitgenodigd voor een informatieavond op 8 mei in de 3 Octoberhal. De BBB heeft twee direct betrokken wijkbewoners gevraagd e.e.a. te volgen en waar nodig actie te ondernemen. Het gaat daarbij om Sietse de Boer en Albert Simonis die in 2019 ook de vergunningverlening van Quintus voor haar lustrum hebben begeleid.

Zij vonden direct een onbegrijpelijke locatieaanduiding in de vergunningaanvraag in week 17 waar sprake was van een Paardenwei aan de Emmy Noetherweg. Desgevraagd heeft de gemeente toegegeven dat hier een vergissing in het spel was en dat de Haagsche Schouwweg was bedoeld. Ook hebben zij dit opgenomen met Augustinus, waarop de Lustrumcommissie beiden op de koffie heeft gevraagd.

De tweemanswerkgroep heeft bij die gelegenheid laten weten wat de belangrijkste zorgen zijn van de wijk:

  • geluidsoverlast van de muziek
  • geluidsoverlast van vertrekkende feestgangers midden in de nacht; wij maken bezwaar tegen de genoemde eindtijd van 04.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal
  • mogelijk ook parkeeroverlast.

Lees verder “Zienswijze BBB aan gemeente Lustrumviering Augustinus op Paardewei”

Excursie naar Van de Klooster in Boskoop

 

Op 31 mei gaat er een bus vanuit Schouwenhove naar Boskoop, waar we ontvangen worden bij Van der Klooster. Een hele dag verzorgd en de mogelijkheid om kleding aan te schaffen. Kosten € 12,50 per persoon. Hierbij biedt Schouwenhove graag de gelegenheid aan haar buren om mee te gaan. Inschrijven kan bij de receptie van Schouwenhove tijdens weekdag en van 9 tot 16.30 uur.

Lustrumfeest Augustinus (2)

N.a.v. de informatieavond van 8 mei

Auteur: Albert Simonis, namens het bestuur BBB

De opkomst vanuit de wijk op de informatieavond was wat mager, maar wat vooral opviel was dat ook de gemeente niet was vertegenwoordigd. Dit in tegenstelling tot de eerste informatieavond van Quintus in 2019 toen alle relevante diensten een vertegenwoordiger hadden gestuurd, zoals het Bureau Evenementen en de politie. Wij hebben geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de goede intenties van Augustinus om de overlast tot een minimum te beperken, maar onze ervaring is wel dat controle en handhaving essentieel zijn. Zeker voor een goed verloop van grootschalige evenementen als deze, die zich over een lange tijd en op een groot oppervlak afspelen en waar een groot publiek kan worden verwacht: 1.000 tot 2.000 personen op een ‘normale’ feestavond en op twee avonden zelfs zo’n 4.500 tot 5.000 personen. Wij hopen dat de volledige afwezigheid van enige overheids­vertegenwoordiger tijdens de informatieavond geen indicatie is voor een te relaxte houding tegenover eventuele afwijkingen van de te verstrekken vergunningen.

Twee bestuursleden van de Lustrumcommissie gaven een toelichting op de folder die aan alle bezoekers was verstrekt en die hierbij is afgedrukt. De tijd- en locatieplanning is al eerder bekend gemaakt (zie https://www.bbbockhorst.nl/lustrumfeest-augustinus/#more-2544 ). De terreinindeling legt de nadruk op de aanwezigheid van een wand van twee zeecontainers hoog langs de Haagsche Schouwweg om te voorkomen dat het geluid van het hoofdpodium de wijk zal bereiken. E.e.a. moet nog nader worden besproken met het adviesbureau voor geluid dat de nodige voorzieningen zal beoordelen en metingen zal uitvoeren. De exacte wijze van meten moet ook nog met de gemeente worden besproken.

Verder werd uitgelegd hoe men zich voorstelt dat het fietsverkeer van en naar de feestlocaties zal verlopen. Centraal in de planning staat de fietsenstalling op het Docosterrein voor zowel de activiteiten op de Paardenwei als in de 3 Octoberhal. De laatste wordt ontsloten langs de achterkant, te bereiken vanaf het Docosterrein via het beroemde bruggetje, waarbij het geliefde wandel- en fietspad tussen de velden tijdelijk zal zijn afgesloten. Het plaatje in de flyer is net op dit punt afgesneden, vandaar een grotere afbeelding die net wat meer informatie geeft.

Op de familiedagen wordt ook veel verkeer verwacht dat met de auto of het OV komt. Met het OV worden afspraken gemaakt over eventueel extra inzet. Voor auto’s is parkeerruimte gedacht in de grote nieuwe garage aan de Ehrenfestweg, die waarschijnlijk ruim voldoende capaciteit zal hebben. Parkeren in de woonwijken is niet de bedoeling!

Uit de zaal werd gevraagd waarom het feest niet op een andere plek werd gehouden, verder weg van de bewoonde wereld. Daar was wel naar gezocht, maar na ruim een jaar zoeken is in overleg met de gemeente voor deze locaties gekozen. Verder werd de eindtijd van 4.00 uur voor de evenementen in de 3 Octoberhal door sommigen wel problematisch geacht.

De lange periode voor op- en afbouw van het terrein heeft ermee te maken dat de Paardenwei een ruig stukje land is waar veel aan moet gebeuren om het geschikt te maken. Bovendien wil men zoveel mogelijk overdag werk laten uitvoeren, al zal er mogelijk incidenteel iets ’s nachts moeten gebeuren. E.e.a. zal nog naar de bewoners worden gecommuniceerd als de details bekend zijn.

De BBB gaat het Bureau Evenementen vragen om als toehoorders en waar nodig als insprekers aanwezig te mogen zijn bij het overleg tussen de bij de vergunningverlening, controle en handhaving betrokken gemeentelijke diensten en Augustinus.

Foyer-sale bij Schouwenhove

Schouwenhove is vol en de gemeubileerde appartementen die ze hadden (en nog altijd hebben) ontmantelen ze nu om bewoners die structureel hier willen wonen, een appartement aan te kunnen bieden. Ze gaan dus complete inventarissen aanbieden tegen leuke prijzen en alles wat we zo in de loop van de jaren hebben verzameld. Dit ook in het kader van het afscheid van directeur Annelies de Koning, dat op 31 augustus plaats zal vinden (Deo Volente). Zij wil haar opvolger een zo opgeruimd mogelijk huis achterlaten.

Lustrumfeest Augustinus

Informatieavond 8 mei vanaf 19:30 in de 3 Octoberhal

Auteur: wijkbewoner Albert Simonis, namens het bestuur BBB

Studentenvereniging Augustinus wil haar 130-jarig bestaan en 26e lustrum onder de naam Ultimatum vieren met allerlei evenementen gepland buiten de sociëteit. Zowel in de 3 Octoberhal als op de Paardenwei. Dinsdag 25 april ontving de secretaris van de BBB een mail gericht aan de ‘buurtbewoners’. Daarin staat o.a. “Het evenement zal dit jaar plaatsvinden op de Paardenweide aan de Haagse Schouwweg, in Leiden.” De secretaris heeft aan wijkbewoners Sietse de Boer en auteur Albert Simonis verzocht om namens het bestuur van de BBB de contacten tussen de wijk, Augustinus en de gemeente te verzorgen, zoals ze dat ook in 2019 hebben gedaan toen Quintus zijn lustrum vierde op het Docos-terrein.

Enige onduidelijkheid

Lees verder “Lustrumfeest Augustinus”

Dierenweide Kweeklust vernieuwd

 

Zoals bekend is de dierenweide Kweeklust iedere zondagmiddag van 2 tot 4 uur open voor het publiek. Nieuw is dat vanaf woensdag 10 mei dat in de maanden mei en juni ook geldt voor de woensdagmiddagen. Dit is mogelijk dankzij de aanmelding van nieuwe vrijwilligers.

Nieuw is ook dat op de dierenweide 4 melkgeiten en 9 kleintjes zijn gearriveerd. De nu aanwezige schapen worden vrijdag opgehaald om zaterdag in de Merenwijk geschoren te worden. Die worden geruild met 4 schapen met hun lammetjes. Dat wordt dus een dolle boel met al die kleintjes.

En niet te vergeten: de ezels zijn terug. Wij blij, maar ook zij blij!