Uw tips over Handhaving gevraagd (slot)

Auteur: Amir Saab, secretaris BBB

Eerder bent u via onze site gevraagd ons te voorzien van tips over handhaving van de openbare orde, met name in onze wijk Bockhorst. Dit was naar aanleiding van het verzoek van M. Holla van de gemeente aan o.m. onze wijkvereniging voor input om haar Uitvoeringsprogramma 2022 goed aan te laten sluiten bij de behoeften uit de wijken.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande e-mail die ik op 30 september heb verzonden aan Holla. Holla is Beleidsmedewerker Handhaving & Veiligheid bij de gemeente.
NB: de uitgebreide URL-verwijzingen in de originele e-mail zijn voor de site vervangen door de kortere *Klik*s. 


Geachte heer Holla,

In uw e-mail van 18 augustus jl. verzocht u o.m. onze wijkvereniging BewonersBelangenverenigingBockhorst (BBB) om input om ‘het Uitvoeringsprogramma 2022 Handhaving voor de openbare ruimte’ goed aan te laten sluiten bij de behoeften uit de wijken.

Dit heeft geleid tot een oproep aan onze wijkbewoners op onze site.
Zie hiervoor *Klik*.

De BBB vraagt uw aandacht voor het volgende: “Uw tips over Handhaving gevraagd (slot)” verder lezen

Geeft u ook voor deze gedumpte geit?

Gedumpte geit

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september is er tot onze grote schrik een illegale geit gedumpt over het 2 meter hoge hek van dierenweide Kweeklust hier. Wie doet zoiets?

Om deze prachtige geit voor euthanasie te behoeden, omdat zij geen oormerk heeft en dit onwettelijk is, zouden wij graag een herkeuring willen bekostigen door een dierenarts. Uw donaties zijn ook welkom voor voedsel en stalling. Op dit moment staat zij in quarantaine in kinderboerderij de Merenwijk.  Dit om mogelijke verspreiding van ziekte te voorkomen. We weten namelijk niets over haar herkomst,

Doneert u ook?

Om u een idee te geven: herkeuring kost rond de € 350 en voor voedsel etc hebben we € 800 nodig. Elk bedrag(je) is welkom! Doneert u ook? We verbinden er een namenwedstrijdje aan.

De BBB stelt nu zijn rekening open:

Bewoners Belangenvereniging Bockhorst stelt zijn rekening beschikbaar:
NL14INGB0005372501
Omschrijving: herkeuring geitje met een voorstel voor een naam…